Om oss

Enhver tilstrekkelig avansert teknologi er umulig å skille fra magi.