Sobre nós

Calquera tecnoloxía suficientemente avanzada é indistinguible da maxia.