Ჩვენს შესახებ

ნებისმიერი საკმარისად განვითარებული ტექნოლოგია არ განსხვავდება მაგიისგან.