עלינו

כל טכנולוגיה מתקדמת מספיק אינה ניתנת להפרדה מקסם.