Մեր մասին

Ցանկացած բավականաչափ զարգացած տեխնոլոգիա չի տարբերվում մոգությունից: