អំពី​ពួក​យើង

បច្ចេកវិជ្ជាទំនើបណាមួយគឺមិនអាចបំបែកចេញពីវេទមន្តបានទេ។